Announcement
Dear Players, we are pleased to announce that the minimum deposit and withdrawal amount has been reduced.
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • หากมีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีของผู้เล่น AGR88 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีของผู้เล่นจนกว่าจะถึงการแก้ไข การยื่นรายงานข้อพิพาทใด ๆ จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องระบุวันเวลาและรายละเอียดของข้อพิพาท หากต้องการยื่นข้อพิพาทจะต้องส่งทางอีเมลไปที่ [email protected] ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับข้อพิพาทของสมาชิกอย่างมากและจะพยายามดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นและสมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อพิพาททั้งหมดในที่สุด.
 • AGR88 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและ / หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ และทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยอดคงเหลือเครดิตใด ๆ ในบัญชีในช่วงเวลาของการระงับและ / หรือการยกเลิกดังกล่าวจะคืนให้กับเจ้าของบัญชีผ่านวิธีการชำระเงินที่ AGR88 กำหนด AGR88 ยังสงวนสิทธิ์ตามดุลพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าเป็นโมฆะการชนะและเพื่อริบยอดคงเหลือของเครดิตหรือการชนะอื่น ๆ หรือการให้สิทธิ์ในบัญชีผู้ใช้ใด ๆ รวมถึงบริการของผู้ใช้ AGR88.
 • ผู้ใช้แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการรักษาหมายเลขบัญชีและรหัสผ่านของตนเองให้ปลอดภัย ผู้ใช้ AGR88 แต่ละคนโดยไม่มีข้อยกเว้นคาดว่าจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นหรือบุคคลที่สามรวมถึงโดยไม่มีข้อ จำกัด ผู้เยาว์จากการใช้หรือนำบัญชี AGR88 ของตนกลับมาจากการเข้าถึงและ / หรือใช้วัสดุหรือข้อมูลใด ๆ จากเว็บไซต์ AGR88 รวมถึงจากการรับรางวัลใด ๆ ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการซื้อและ / หรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นเองหรือเกิดขึ้นผ่านบุคคลที่สามในบัญชี AGR88 .
3.1. การยอมรับและการตรวจสอบความถูกต้องของการพนัน:
 • เดิมพัน
  ผู้เล่นจะต้องเดิมพันจากเงินที่ได้รับการเครดิตเข้าบัญชีผู้เล่นของตน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะหากตรวจสอบพบว่าผู้เล่นไม่เคยฝากเงินสำเร็จหรือโอนเงินทุนใด ๆ เข้าบัญชีผู้เล่นของตน หลังจากประสบความสำเร็จในการฝากเงินเข้าสู่บัญชีของผู้เล่น การเดิมพันทั้งหมดของผู้เล่นจะต้องเท่ากับหรือสูงกว่าจำนวนเงินที่ฝาก การไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้ไม่สามารถสมัครถอนได้ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้เล่นทำการฝากเงินตามความต้องการ.
 • ยืนยันการเดิมพันแล้ว
  AGR88 ไม่สามารถและจะไม่ยกเลิกการเดิมพันของบัญชีผู้เล่นใด ๆ เมื่อพวกเขาได้รับการยืนยันเว้นแต่ว่าการเดิมพันนั้นได้รับการประกาศเป็นโมฆะหรือเว้นแต่มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องและการตั้งถิ่นฐานด้วยเหตุผลที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้.
 • บันทึกการพนันที่ถูกต้อง
  แม้จะมีความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่ามีความแม่นยำโดยรวม AGR88 ไม่ได้และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์.
 • การหักเงินของการเดิมพัน / การเดิมพันที่ไม่ได้รับการแก้ไข
  เงินเดิมพันจะถูกหักออกจากบัญชีผู้เล่นที่เกี่ยวข้องในเวลาที่วางเดิมพันโดยไม่คำนึงถึงผลการตัดสินหรือประกาศเมื่อใด AGR88 ไม่สามารถและจะไม่คืนเงินเดิมพันที่วางในเกมที่มีการซื้อการเดิมพันสำหรับการจับรางวัลในอนาคตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือได้ข้อสรุป การเดิมพันดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขเมื่อเกมและเงินรางวัลดังกล่าวถูกนำไปใช้กับบัญชีของผู้เล่นในเวลานั้น.
 • การตัดสินการพนันของ AGR88 ถือเป็นที่สิ้นสุด
  โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ผู้ใช้ตกลงว่า AGR88 และบันทึกของตนจะเป็นผู้มีอำนาจสุดท้ายในการกำหนดเงื่อนไขของการเดิมพันใด ๆ ที่วางไว้รวมถึงสถานการณ์ที่มีการเดิมพัน.
 • ความรับผิดชอบของผู้เล่น แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการชนะ
  ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการชนะใด ๆ ที่ได้รับจากคุณรวมถึงการชำระเงินอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับผู้เล่นนั้นถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เล่น แต่เพียงผู้เดียว AGR88 ขอสงวนสิทธิ์ในการรายงานและระงับจำนวนเงินใด ๆ จากการชนะของผู้เล่นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ เงินรางวัลไม่สามารถโอนเปลี่ยนทดแทนหรือแลกรับรางวัลรูปแบบอื่น ๆ ได้.
3.2. การเดิมพัน
 • เงินเดิมพันขั้นต่ำ
  จำนวนเงินเดิมพันขั้นต่ำที่ใช้ จำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับเกม / ผลิตภัณฑ์เฉพาะ.
3.3 การเดิมพันสูงสุด
 • -บ่อนคาสิโน
  ยกตัวอย่างเช่น สำหรับเกมคาสิโนทุกเกมวงเงินการเดิมพันคือ 40,000 บาท ต่อการเดิมพัน เดิมพันใด ๆ ที่สูงกว่าขีด จำกัด การเดิมพันจะถือว่าเป็นโมฆะและผลกำไรทั้งหมดที่เกิดจากการเดิมพันโมฆะนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะด้วยกัน.
 • -กีฬา
  สำหรับกีฬาสเต็ป เงินที่วางเดิมพัน 1,000 บาท ต่อการเดิมพัน / ตั๋ว การเดิมพัน / ตั๋วแต่ละครั้งจะมีการจ่ายเงินสูงสุดไม่เกิน1,000,000 บาท.
 • การเล่นเกมโดยอัตโนมัติผ่านการใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามใด ๆ และการจัดการรูปแบบใด ๆ ของเกมใด ๆ หรือข้อมูลบัญชีของผู้เล่นใด ๆ เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดและอาจส่งผลให้มีการยุติการเป็นสมาชิกของผู้เล่นที่กระทำผิด หรือริบรางวัลและเงินฝากที่ค้างชำระใด ๆ รวมทั้งดำเนินคดีทางแพ่ง / ทางอาญาต่อผู้เล่นที่กระทำผิด โดยการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปนี้ผู้เล่นตกลงว่า AGR88 มีสิทธิ์ที่สมบูรณ์และไม่ จำกัด สิทธิ์โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตนเองในการยกเลิกบัญชีของผู้เล่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ความเห็นของฝ่ายบริหารว่าการมีส่วนร่วมของผู้เล่นในเว็บไซต์หรือในเกมใด ๆ ที่นำเสนอนั้นเป็นอันตรายต่อหลักการที่เว็บไซต์ดำเนินการ ผู้เล่นขอสละสิทธิ์ใด ๆ และทั้งหมดต่อ AGR88 ในกรณีที่มีการยกเลิกดังกล่าว.
 • โดยการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปนี้ผู้เล่นรับทราบว่าอิสระอย่างเต็มที่จากข้อผิดพลาดเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หากผู้เล่นตระหนักว่าซอฟต์แวร์มีข้อผิดพลาดความผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อละเว้นจากการใช้ประโยชน์จากมัน / พวกเขา นอกจากนี้เมื่อตระหนักถึงข้อผิดพลาดข้อบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวผู้เล่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อแจ้ง AGR88 เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที หากคุณล้มเหลวในการดำเนินการตามข้อนี้ AGR88 มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเต็มจำนวนสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการแก้ไขซอฟต์แวร์ที่อาจเกิดขึ้นจากการละเลยหรือการกระทำของผู้เล่นในการใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์.
 • Byโดยการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปนี้ผู้เล่นตกลงว่า AGR88 จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายการสูญหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการดัดแปลงหรือการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์หรือบัญชีของผู้เล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ความพยายามใด ๆ ของผู้เล่นใด ๆ ในการเข้าถึงระบบหรือบัญชีของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อแทรกแซงกระบวนการหรือประสิทธิภาพของเว็บไซต์หรือเกมหรือเพื่อจงใจสร้างความเสียหายหรือส่งผลเสียต่อเว็บไซต์หรือเกมจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา ผลในการยกเลิกบัญชีของผู้เล่นทันทีรวมถึงการริบรางวัลใด ๆ และทั้งหมดที่ผู้เล่นมีและมีสิทธิ์ได้รับ.
 • ก่อนที่จะปล่อยหรืออนุมัติการถอนใด ๆ AGR88 ขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้ผู้เล่นใด ๆ ให้แก่ฝ่ายบริหารด้วยข้อมูลที่จำเป็นเช่นหลักฐานการระบุตัวตนส่วนบุคคลสำเนาด้านหน้าและด้านหลังของบัตรเครดิต / บัตรเดบิตหนังสือเดินทางใบขับขี่ เอกสารที่เหมาะสมอื่น ๆ เช่น AGR88 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเห็นสมควร หากผู้เล่นล้มเหลวในการปฏิบัติตามคำขอรักษาความปลอดภัยใด ๆ AGR88 ขอสงวนสิทธิ์ในการเห็นเป็นโมฆะการชนะใด ๆ ในบัญชีของผู้เล่น.
 • การให้เครดิตชนะ - เงินรางวัลจะถูกเพิ่มไปยังบัญชีของผู้เล่นตามความเหมาะสม การอัปเดตบัญชีของผู้เล่นเหล่านี้ไม่ได้เป็น 'หลักฐานการชนะ' และ / หรืออาจอ้างถึงเงินทุนที่ถูกโอน (หักบัญชี) จากบัญชีของคุณ หากในการตรวจสอบด้วยตนเองมีหลักฐานว่ามีการฉ้อโกงหรือการทุจริตต่อหน้าที่ AGR88 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการชนะและดำเนินการตามความเหมาะสมกับบัญชีของผู้เล่นใด ๆ.
5.1. เงินโบนัส
 • เงินโบนัสหมายถึงเงินเสมือนจริงในผลิตภัณฑ์ที่มอบให้แก่ผู้ใช้ AGR88 เพื่อการส่งเสริมการขาย ผู้ใช้ไม่สามารถถอนเงินดังกล่าวได้ทันทีหลังจากได้รับรางวัล อาจมีกฎการประมวลผลที่แตกต่างกันสำหรับเงินโบนัสทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของโบนัส.
 • เงินโบนัสสามารถเปลี่ยนเป็นเงินจริงและถอนออกได้หลังจากผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นของโปรโมชั่นนั้น ๆ.
5.2 การจ่ายเงินสูงสุด & แจ็คพอต
 • RNG & สล็อต -
  5.2.1 สำหรับเกม RNG & สล็อตทุกเกมการชนะใด ๆ ที่เกิดจากการหมุนคุณสมบัติหมุนฟรี / respin และ / หรือคุณสมบัติโบนัสมีการจ่ายเงินสูงสุด 200,000 บาท.
 • 5.2.2 สำหรับเกม RNG & สล็อตที่มีคุณสมบัติแจ็คพอตการจ่ายเงินรางวัลสูงสุดของแจ็คพอตใด ๆ คือ 200,000 บาท.
 • ข้อกำหนดการเทินโอเวอร์เริ่มต้นคือ 20 x (เงินฝาก + โบนัส).
 • สำหรับการเดิมพันใด ๆ เงินจะถูกหักออกจากยอดเงินสดคงเหลือของบัญชีผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง หากไม่มียอดเงินสดคงเหลือเงินสำหรับการเดิมพันจะถูกหักออกจากยอดเงินโบนัสของบัญชีผู้เล่น ดังนั้นยอดคงเหลือโบนัสจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อมีการขาดเงินทุนภายใต้ดุลเงินสด.
 • ข้อเสนอทั้งหมดจะถูก จำกัด ให้เพียงหนึ่ง (1) บัญชีเปิดฟรีต่อบุคคลครอบครัวที่อยู่ในครัวเรือนที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์บัญชีธนาคารและที่อยู่ IP.
 • การเดิมพันใด ๆ ที่วางอยู่ฝั่งตรงข้ามทั้งสองฝั่งจะไม่ถูกนำมาคำนวณหรือนับรวมกับยอดเดิมพันหมุนเวียนใด ๆ.
 • ในกรณีที่มีการถอนเงินออกก่อนครบกำหนด 20 เท่าของยอดหมุนเวียนโบนัสและเงินรางวัลอาจถูกริบได้ การเดิมพันที่เสมอหรือเสมอจะไม่ถูกนับรวมในยอดเดิมพันหมุนเวียน.
 • เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขของโปรโมชั่นเฉพาะ 25% ของการเดิมพันทั้งหมดที่วางในเกมใด ๆ ของรูเล็ต (ทุกรูปแบบ) และ 50% ของการเดิมพันทั้งหมดที่วางในสล็อตใด ๆ และเกม RNG จะนับรวมกับโบนัส ..
 • AGR88 ขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานที่เพียงพอของตัวตนของผู้เล่นในเวลาใดก็ตาม หลักฐานดังกล่าวจะต้องพิสูจน์ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เล่นรายละเอียดการชำระเงินและ / หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่อาจจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง.
 • ไม่มีพนักงานหรือญาติของพนักงานหรือตัวแทนของ AGR88 สามารถถือบัญชีผู้เล่นในเวลาที่กำหนดหรือใช้ประโยชน์จากข้อเสนอโปรโมชั่นใด ๆ บนเว็บไซต์.
 • โดยการเข้าร่วมโปรโมชั่นใด ๆ ที่ดำเนินการโดยเว็บไซต์ผู้เล่นตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้รวมถึงรายการที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมการขายแต่ละรายการ ผู้เล่นใด ๆ ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงเหล่านี้ควรติดต่อทีมสนับสนุน AGR88 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
 • ในกรณีที่ข้อกำหนดของข้อเสนอหรือโปรโมชั่นถูกละเมิดถูกทำร้ายและไม่ได้รับการปฏิบัติโดยผู้เล่นบัญชีที่มีสิทธิ์หรือหากมีหลักฐานใด ๆ ของชุดการเดิมพันที่วางโดยลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าซึ่งเนื่องจาก โบนัสเงินฝากหรือข้อเสนอโปรโมชั่นอื่น ๆ ส่งผลให้ลูกค้าได้รับผลกำไรรับประกันโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม AGR88 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับยกเลิกหรือเรียกคืนโบนัสรวมถึงเงินรางวัลทั้งหมด นอกจากนี้เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าธรรมเนียมการดำเนินการ AGR88 ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกับผู้เล่นด้วยมูลค่าที่สามารถเข้าถึงได้ถึงมูลค่าของโบนัสเงินฝาก.
 • ผู้เล่นจะต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวและตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมและ / หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมถึงการรายงานและชำระภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่กฎหมายบังคับใช้บังคับในขณะที่ใช้บริการใด ๆ ของ AGR88.
 • ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปแปลเป็นภาษาอื่นเวอร์ชันภาษาอังกฤษจะเป็นสำคัญ.
 • ผู้เล่นทุกคนจะถือการจัดการของ AGR88 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ถือหุ้นผู้ได้รับใบอนุญาตผู้จัดจำหน่ายผู้ค้าส่งผู้ปกครอง บริษัท ในเครือ บริษัท ย่อยผู้โฆษณาผู้สนับสนุนหรือหน่วยงานอื่น ๆ พันธมิตรสื่อตัวแทนและซัพพลายเออร์โดยไม่เป็นอันตราย จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งหมดจากการเรียกร้องการสูญเสียค่าใช้จ่ายความเสียหายหนี้สินและค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย) ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงจากบุคคลที่สามใด ๆ.
 • เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อผู้เล่นใด ๆ สำหรับการสูญเสียเนื้อหาหรือวัสดุที่อัปโหลดหรือส่งผ่านการเล่น โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ผู้เล่นยืนยันว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อผู้เล่นหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการแก้ไขใด ๆ ในการระงับหรือหยุดการเล่น.
 • AGR88 ให้คำมั่นว่าจะเสนอการแก้ไขข้อพิพาทที่เป็นธรรมและทันเวลาและแก้ไขโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือภาระที่ไม่เหมาะสมโดยการเก็บบันทึกการเดิมพันและธุรกรรมอย่างละเอียดของการติดต่อทางการเงินทั้งหมด บันทึกเหล่านี้ถูกเก็บถาวรเป็นระยะเวลา 5 ปี (นับจากวันที่ทำธุรกรรม) และสามารถเข้าถึงได้โดยหน่วยงานระงับข้อพิพาทตามคำขอ.